מיקום
image
image

תנאי שימוש SpeechTherapist

תנאי השימוש אלה ("תנאי השימוש") מהווים הסכם משפטי מחייב בין המפעילים של אתר SpeechTherapist הזמין בכתובת https://www.speechtherapist.org.il/ ("אנו" ו"האתר", בהתאמה) והמשתמשים באתר ("משתמש(ים)", "אתה" או "הנך"). תנאי השימוש מסדירים את אופן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. לפיכך, מומלץ לקרוא אותם בקפידה לפני כל שימוש באתר.

תנאי השימוש נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וחלים על שני המינים כאחד. כל מה שנאמר בלשון יחיד חל גם ברבים.

"מדיניות הפרטיות" של SpeechTherapist הזמינה בכתובת https://speechtherapist.org.il/privacy-policy/ וכל תנאי נוסף המוצג באתר, הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הללו (להלן: "התנאים"). בכל גלישה, כניסה, גישה או שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן המוצג בו, אתה מאשר שקראת, הבנת ומסכים לתנאים. לכן, משתמש שאינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לגשת לאתר ו/או להשתמש בו. אנו לא נישא באחריות לשימוש באתר הנעשה בניגוד לתנאים.

הגבלת גיל וכשירות משפטית:
השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב שהוא בן 18 לפחות ובעל כשירות משפטית לחתום על הסכמים ולבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי חוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, וכל דין אחר, ואין לו מניעה חוקית או אחרת להתקשר בתנאים אלה. אם אתה לא מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשירות משפטית, עליך להימנע משימוש באתר.

המידע באתר אינו תחליף לייעוץ מקצועי בתחום התקשורת והדיבור:
התוכן באתר (כמוגדר להלן) מיועד לספק מידע אינפורמטיבי ודעה סובייקטיבית של צדדים שלישיים בלבד, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי בתחום התקשורת והדיבור. כל שימוש בשירותים המוצגים באתר דורש בדיקה ואימות על ידי המשתמש, כולל התייעצות עם גורמים מוסמכים. כל תוכן המוגדר כ"עצה מקצועית" או "מידע בתחום הדיבור והתקשורת" אינו מהווה תחליף למידע מקצועי, ולא ניתן להסתמך עליו. השימוש באתר והסתמכות על תכניו הינה באחריות המשתמש בלבד.

שירותי האתר:
האתר מציג מידע אודות קלינאי תקשורת ומקצוענים בתחום זה (להלן: "ספקי שירותים בתחום הדיבור והתקשורת"), וכולל:

חוות דעת של צדדים שלישיים על ספקי השירותים בתחום הדיבור והתקשורת, כולל דירוגים.
מידע רקע על ספקי השירותים, כגון התמחות, פרטי יצירת קשר ועוד.
תוכן הגולשים והמידע הרקע מסופקים על ידי צדדים שלישיים ואינם מהווים "ייעוץ מקצועי" או המלצה מקצועית. השימוש בשירותים בתחום הדיבור והתקשורת והתוכן הינו באחריות המשתמש בלבד, ו-SpeechTherapist אינה אחראית לשירותים שיסופקו על ידי ספקי השירותים בתחום זה.

SpeechTherapist מספקת את השירותים ללא כל עלות למשתמש. ספקי שירותים בתחום התקשורת והדיבור משלמים עמלה ל-SpeechTherapist עבור עצם הצגתם באתר, אך התשלום עבור העמלה אינו מיועד להשפיע על הדירוג.

אם אתה חושב שתוכן של משתמשים ו/או תוכן רקע מסוים הוא מעליב ו/או לא מתאים ו/או מפר את זכויותיך ו/או זכויות של צד שלישי ו/או שהוא לא נכון ו/או לא חוקי, תוכל ליצור קשר עם SpeechTherapist כאן או בכתובת הדוא"ל. אנו נבדוק את הפנייה שלך בנושא זה וננקוט בצעדים שאנו רואים כנכונים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

קניין רוחני ורישיון שימוש: האתר, השירותים והתוכן (כפי שהוגדרו לעיל), הם בבעלות SpeechTherapist ו/או בבעלות צדדים שלישיים ומוצגים לשימוש האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד, ובכפוף להוראות התנאים. SpeechTherapist מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המכירה, לא מסחרי ושניתן לביטול, לשימוש באתר, בשירותים ובתוכן בהתאם ובכפוף להוראות התנאים. למעט הרישיון המוגבל הניתן לעיל, אין לראות בתנאים אלו כהענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות, אשר נשמרות במלואן על ידי SpeechTherapist ו/או הצד השלישי הרלוונטי. SpeechTherapist רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. SpeechTherapist שומרת על זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לשירותים ו/או לתוכן מכל משתמש שיפר או ינסה להפר את זכויות הקניין הרוחני של SpeechTherapist ו/או של הצדדים השלישיים.

תכנים וקישורים לתכנים מצדדים שלישיים: התוכן (כהגדרתו לעיל) עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים (כגון פרסומות) אשר אינם בבעלות SpeechTherapist ו/או אינם מופעלים על ידה ("אתרי צד שלישי" ו-"תוכן צד שלישי", בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי, ולכן מומלץ לעיין בתנאים הרלוונטיים בקפידה. המשתמש מאשר ומסכים כי ל-SpeechTherapist אין שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, וש-SpeechTherapist אינה מחויבת לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; כי כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן באתר המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם SpeechTherapist ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן כי SpeechTherapist אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצדדים השלישיים ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש על כל אתר של צד שלישי או שירותים או מוצרים הזמינים שם, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

דיוור ישיר
האתר יציע למשתמשים הזדמנות להירשם לקבלת דיוור אלקטרוני מ-SpeechTherapist, כולל ניוזלטרים, הצעות שיווקיות מ-SpeechTherapist או גורמים שלישיים באמצעות SpeechTherapist, והודעות מסחריות נוספות, בהתאם להסכמת המשתמש ולחוקים הרלוונטיים. במהלך ההרשמה, יש למסור ל-SpeechTherapist שם וכתובת אימייל. הרשמה לשירותי דיוור מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני מ-SpeechTherapist, כולל פרסומות, לפי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) 1982. המשתמש יכול בכל עת לבטל את הרשמתו מרשימת התפוצה דרך קישור בהודעה או פנייה ישירה ל-SpeechTherapist.

הגבלות שימוש
המשתמש ישתמש באתר ובשירותים בהתאם לתנאים ולחוקים הרלוונטיים. השימוש באתר, השירותים או התוכן למטרות לא חוקיות, לרעה או שימוש שאינו הולם אסור. המשתמש מתחייב לא לעקוף או להפר את מאפייני האבטחה של האתר, לא לשנות את קוד המקור, לא להעלות תוכנות פוגעות, ולא להסיר תוכן מהאתר. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר לקידום או לתמיכה בפעילות המפרה זכויות כלשהן.

SpeechTherapist רשאית להגביל או למנוע שימוש באתר במקרים של חשש להפרת תנאים או כאשר זה נראה לה נכון. SpeechTherapist אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה זמין תמיד, ורשאית לשנות, להשהות או לסיים את השירותים בכל עת. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש.

שדרוגים, שינויים ותמיכה טכנית
SpeechTherapist עשויה לעדכן או לשדרג את האתר לעיתים קרובות. המשתמש מסכים לשדרוגים אוטומטיים והתנאים יחולו על כל גרסה משודרגת. SpeechTherapist אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית, אך ניתן לפנות לתמיכה בכתובת האימייל המצוינת.

speechtherapistisrael@gmail.com

היעדר מצגים והסרת אחריות
האתר, השירותים והתוכן מוצעים "כמות שהם" ו-"כפי זמינותם", ללא אחריות מכל סוג. SpeechTherapist אינה אחראית לשגיאות, הפרעות, הפסקות או וירוסים. SpeechTherapist גם אינה אחראית לנזקים הנובעים משימוש באתר לא על פי התנאים.

פרטיות
מדיניות הפרטיות של SpeechTherapist מפרטת את השימוש במידע המשתמש. המשתמש מסכים לשימוש במידע על פי המדיניות המפורטת.

שיפוי
המשתמש מתחייב לפצות את SpeechTherapist על כל תביעה, נזק, הפסד או הוצאה הנובעים מהפרת התנאים או החוק.

סיום תנאי השימוש
המשתמש יכול לסיים את התקשרותו עם SpeechTherapist בכל עת. SpeechTherapist רשאית להפסיק את הגישה לאתר בכל עת. תנאים שעליהם לחול לאחר סיומם ימשיכו לחול.

תיקון ושינוי התנאים
SpeechTherapist רשאית לתקן או לשנות את התנאים בכל עת. שינויים יחולו מיד עם פרסומם באתר.

כללי
התנאים מהווים את ההסכמה המלאה בין הצדדים. SpeechTherapist רשאית להעביר את זכויותיה וחובותיה. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש.

צור קשר
ניתן ליצור קשר עם SpeechTherapist בכתובת המייל

contact@speechtherapist.org.il
או דרך האתר.

דילוג לתוכן